Uusimmat artikkelit

Ilmaisia pdf-kirjoja (457 s.)

Uskontokritiikki ja raamattukritiikki: kristinuskon ja Raamatun poikkitieteellinen analyysi, useiden tyypillisten kristillisten väitteiden kumoaminen. Raamatun virheistä ja ristiriidoista, kristinuskon alkuperästä, kristinuskon loogisista, historiallisista jne. ongelmista (1 mb).
Raamatun, kristinuskon ja läntisen kulttuurin itämainen tausta (621 kb)
Tieteen ja filosofian historia. Uskontojen vaikutuksista tieteeseen (347 kb)
Ateismin määritelmän kritiikki: ateismiko vain uskon puutetta? (477 kb)
Sumerien kulttuuri ja Raamatun mytologinen maailmankuva: sumerien henkinen perintö ja kertomusmotiivit esiintyvät Raamatussa: luominen, syntiinlankeemus, vedenpaisumus, Baabelin torni, tuonelaan astuminen ja ylösnousemuksen toivo (191 kb).
Uuden testamentin alkuteksti. Tekstikritiikki kumoaa uskon Raamatun erehtymättömyyteen. Miten kirjurien tekemät virheet ja muutokset muovailivat Raamatun kirjoituksia? Ketkä muuntelivat Raamatun tekstejä ja miksi? Tekstikriittinen tutkielma Uuden testamentin alkutekstistä ja tekstikritiikin menetelmistä. Fundamentalistisen raamattunäkemyksen perusteellinen haaksirikko esitetään monien konkreettisten tekstiesimerkkien avulla (284 kb).
Jeesuksen ylösnousemus: evankeliumien historiallinen luotettavuus, ihmeet ja uskonnollinen maailmankuva kriittisesti analysoituina (758 kb).

Argumentti.fi: monialainen sivusto

Sivuston aineisto on suurimmaksi osaksi blogissa nykyään

Artikkelit, kirjaesittelyt, vapaasti ladattavat e-kirjat ja kolumnit.
Mahdollisuus kommentointiin ja keskusteluun.

Keskeisiä aihealueita: teologia ja arkeologia, uskonto- ja raamattukritiikki, yhteiskunta ja talous, evoluutio vs. kreationismi (kreationismin kritiikki), filosofia, kulttuurihistoria, tieteen tuloksien popularisointia. Maltillisen skeptisyyden, rationalismin, tieteellisen maailmankuvan ja kriittisen ajattelun, mutta toisaalta myƶs elämää ymmärtävän ja tukevan ei-fundamentalistisen henkisyyden/hengellisyyden puolesta.

Osallistuminen sisällön tuottamiseen

Onko sinulla kirjoituksia (artikkeleita, kirjaesittelyjä yms.), jotka haluaisit julkaista sivustossa? Jos sinulla on sivuston aihepiiriin ja agendaan sopivia informatiivista, tieteelliseen tietoon perustuvaa aineistoa tai ainakin kolumneiksi sopivia hyvin perusteltuja ajatuksia, jotka haluat antaa laajemman yleisön luettavaksi, voit ottaa yhteyttä yllä olevan linkin avulla. Halutessasi voit julkaista anonyymisti.

Tule mukaan rakentamaan sosiaalista mediaa hengellisyyden/henkisyyden, filosofian, teologian, skeptisyyden, rationaalisuuden, uskonnon ja tieteen tuloksien popularisoimisen ympärille!

Uskonto, tiede, filosofia ja yhteiskunta - yleiskuvaus toiminnastamme. Kantamme varsinkin Lähi-idän kirjauskontojen (juutalaisuus, kristinusko, osittain islamkin) positiivisista ja negatiivisista vaikutuksista tieteelle ja yhteiskunnalle ja uskontoperinteisiin sisältyvistä erilaisista mahdollisuuksista ja riskeistä. Perusnäkemyksemme pätevän, luotettavan tiedon hankinnasta sekä vapaasta spiritualiteetista (henkisyys).

Sivuston artikkelikategoriat (yht. 199 artikkelia)

Muut aineistokategoriat

    Verkkokauppakeskus Nettiukko