Maailman ikä. Maa 6000 vuotta vanha?

Maailman ikä. Ovatko maailmankaikkeus, Maa ja elämä 6000 vuoden ikäisiä?

Nuoren maan kreationismin (YEC) peruskysymys tarkastelussa

 

Maailman ikä Raamatun mukaan – 6000 vuottako? Entä elämän ikä?

Maailmankaikkeuden, maapallon ja elämän ikä: miksi kysymys on eräille kristityille kreationisteille elintärkeä? Kysymykset Maan, maailmankaikkeuden ja elämän iästä ovat kolme erillistä kysymystä ja erilaisilla keskenään taistelevilla kreationisteilla on niihin vastakkaiset perusteet, joiden avulla he kumoavat toinen toisensa. Nuoren maan kreationistien (YEC) mukaan maa on  6000 – 7 000  vuotta vanha (yleisemmin he pitävät sekä Maata, elämää että koko maailmaa 6000 vuoden ikäisinä). Tälle kreationistiselle ikälaskelmalle on itse asiassa varsin pätevät selitysopilliset perustelut Raamatun sukuluetteloista, joista kristikunnassa on laskettu jo satoja vuosia sitten maailman iäksi n. 6000 vuotta (10 000 vuoden iälle ei ole yhtä hyviä perusteluja Raamatun sukuluetteloista, vaikka niitä miten koetettaisiin tulkita ”parhain päin”, siis väittää niitä aukkoisiksi tms.).

 

Yleisesti kristikunnassa uskottiin vielä 1700-luvulle asti, että maailma on nuori, muutamien tuhansien vuosien ikäinen nimenomaan Raamatun alkukertomuksien ja sukuluetteloiden perusteella, kunnes geologiset havainnot kumosivat tämän uskomuksen (siis jo ennen kuin Darwinin evoluutioteoriaa oli edes olemassa, joten maailman ikä ei liittynyt mitenkään evoluutio-kysymykseen). Voidaan siis tätä teologianhistoriallista taustaa vasten perustellusti sanoa, että todennäköisimmin Raamattu tukee paremmin nuoren maan kuin vanhan maan (OEC) kreationismia (vaikka Raamattua on tulkittu myös siten, että luomispäivät ovat pitkiä aikakausia). Eksegeettisesti Raamatun tekstien perusteella – myös historiallisen raamatuntutkimuksen piirissä (prof. Räisänen) -voidaan kuitenkin asiallisesti päätellä, että Genesiksen alkukertomuksien ja sukuluetteloiden mukaan laskien Maa, elämä ja koko maailmankaikkeus ovat nuoria, nimenomaan n.   6000-7000 vuoden ikäisiä (heprealaisen masoreettisen VT:n ja sen kreikankielisen käännöksen Septuagintan välillä on yli tuhat vuotta ristiriitaa kronologiassa). Mutta onko raamatullinen muutaman tuhannen vuoden pituinen kronologia yhteensopivia luonnontieteellisten tosiasioiden ja tuloksien kanssa? Onko vakuuttavia todisteita siitä, että maailma ja elämä ovat miljardien vuosien ikäisiä?

 

Kristikunnassa uskottiin yleisesti muutama tuhat vuotta vanhaan maailmaan pitkälle uudelle ajalle asti

 

Piispa James Ussher (k. 1656) ei ollut ensimmäinen Raamatun perusteella maailman iän laskenut teologi, joka päätyi pitämään maailmaa muutaman tuhannen vuoden ikäisenä (Ussherin mukaan luominen alkoi 22. lokakuuta 4004 eaa. klo 18). Jo kirkkoisä Eusebius oli laskenut 300-luvulla maailman luomisen tapahtuneen vuonna 5198 eaa. Beda Venerabilis (k.735) oli niin ikään Raamatun avulla laskenut luomisen vuodeksi 3952 eaa.

 

Muitakin hyvin lähellä näitä maailman iän määrittäviä laskelmia tehtiin varsin paljon ja yhteistä niille kaikille on Ussheria myöten juuri se, että Raamatun perusteella (kirjaimellisesti tulkittuna) maailman iäksi saadaan muutama tuhat vuotta. Niin maailman iän näkee juutalaisuuskin, sillä juutalaisten kalenteri alkaa maailman luomisesta, joka tapahtui heidän mukaansa lokakuun 7. päivä vuonna 3761 eaa. Vähemmistössä olivat ne kristilliset teologit, jotka katsoivat luomispäivät vertauskuvallisiksi eivätkä siten edellyttäneet maailman olevan nuori.

 

Todisteita siitä, että Maa ja maailmankaikkeus ovat hyvin vanhoja

 

Tarkastellaanpa tosiasioiden valossa kysymystä maapallon ja koko maailmankaikkeuden iästä. Onko Raamatun avulla laskettu maailman ikä sopusoinnussa tosiasioiden kanssa? Jos tosiasiat eivät tue muutaman tuhannen vuoden ikäistä maailmaa putoaa pohja pois nuoren maan kreationismilta ja heidän väitteidensä taustalta löytyvältä fundamentalistiselta tietynlaiselta raamattunäkemykseltä (ja Raamatun alkukertomuksien kirjaimelliselta tulkinnalta dokumentteina maailmankaikkeuden ja ihmiskunnan historian alkuvaiheista).

 

1. Aikaa liian vähän koralliriuttojen muodostumiselle: Bikinin ja Eniwetokin koralliriutat kasvoivat reilut ½ -1 km paksuutta ensimmäisen tuhannen vuoden aikana hidastuen sen jälkeen nykyiseen kasvuvauhtiin tuumia vuosisataa kohden.

 

2. Mannerlaattojen kiihdytyskisoista ei todisteita: kreationistit yleensä myöntävät, että maamassa oli aluksi yhtenäinen alkumanner. Jos alkumanner olisi jakautunut nykyisiksi mantereiksi vedenpaisumuksen jälkeen (n. 4500 vuotta sitten), olisi mannerlaattojen pitänyt vaeltaa yli puoli kilometriä tunnissa, kunnes laatat olisivat äkisti hidastuneet nykyiseen tuumia per vuosi nopeuteensa. 4000 vuotta ei siten millään riittäisi maapallon nykyisten pinnanmuotojen syntymiseen.

 

Satelliittimittauksin on osoitettu, että Pohjois-Amerikan ja Euroopan mantereet etääntyvät toisistaan pari kolme senttimetriä vuodessa. Kun välimatkaa mantereiden välillä on n. 5000 kilometriä on laskettavissa, että loitontuminen on jatkunut kyseisellä nopeudella n. 160-250 miljoonaa vuotta. Tämä aikamäärä sopii hyvin yhteen merenpohjien iän kanssa, sillä vanhimmat merenpohjat ovat korkeintaan 200 miljoonaa vuoden ikäisiä.

 

Jos aiotaan puristaa mannerten etääntyminen muutamaan vuoteen tai pariin vuosituhanteen niin luulisi olevan ilmeistä, millaiset kiihdytyskisat mannerlaatat olisivat joutuneet tekemään. Ja jos mannerlaattojen nopeus oli ”muutama tuhat vuotta sitten” valtavasti suurempi ja sitten se nopeasti pieneni niin mikä mekanismi selittää sellaisen nopeuden pienenemisen?

 

Eräs kreationistinen ”teoria” on, että mannerlaatat liikkuivat nykyisille paikoilleen 150 päivässä: John Baumgardner, Computer modeling of the large-scale tectonics associated with the Genesis flood (1994). Tämä merkitsee sitä, että eräät laatat olisivat joutuneet siirtymään ainakin 10000 kilometriä, mikä olisi vaatinut 2,7 km tuntivauhtia eli ihmisen tavallista kävelynopeutta. Kreationistit eivät näytä käsittävän, mitä suuruusluokkaa mannerlaattojen paino on. Mannerlaattojen kiihdyttämiseen kyseiseen nopeuteen muutamassa päivässä olisi saanut aikaan laattojen sulamisen ja laattojen törmäys toisiinsa tuollaisessa vauhdissa (sikäli mikäli laatoista olisi ollut perille päästyään jotain jäljellä sulamisen jälkeen) olisi johtanut tuhoisaan katastrofiin, totaalisen tuhoon.

 

Mikä mekanismi olisi siis pysäyttänyt mannerlaatat niiden formulakisojen loppumetreillä ennen elämälle tuhoisaa törmäystä (tosin nehän siis olisivat oikeasti sulaneet ennen sitä)? Lisäongelma on, että mannerlaattojen liikesuunnat ovat ristiriidassa kyseisen kreationistisen näkemyksen kanssa. Japanissa esimerkiksi koetaan voimakkaita, 6 – 8,3 Richterin maanjäristyksiä jo sen takia, että Tyynenmeren laatta liikkuu Japanin saarien alle vain 8,2 sentin vuosivauhdilla. Tästä jo voidaan nähdä, miten järjetön ja alkeellisimpienkin tieteellisten tosiasioiden vastainen kreationistien väite on, että vedenpaisumus aiheutti nykyiset maanpinnan muodot muutama tuhat vuotta sitten!

 

3. Useita jääkausia havaittu: Nuoren maan kreationistit hyväksyvät (ainakin osa heistä) yhden jääkauden, jonka he ajoittavat tapahtuneen ”vedenpaisumuksen loputtua”. Nykyisin eletään Flander-interglasiaalikautta. Interglasiaalikaudet kestävät 10 000 – 20 000 vuotta ja edellinen interglasiaalikausi oli noin satatuhatta vuotta sitten. Pohjoisella pallonpuoliskolla on ollut jääkausi viimeisten 300 000 vuoden aikana ainakin kolme kertaa. Viimeisin kesti 300 000 vuotta päättyen Pohjoismaiden osalta n. 10 000 vuotta sitten (Antarktisella jääkausi jatkuu vieläkin). 2,3 miljardia vuotta sitten Gowganda-jääkausi peitti alleen Pohjois-Amerikan. Toistuvien jääkausien aiheuttaja on mahdollisesti Maapallon pinnan saamaan auringonsäteilyn määrään vaikuttava jaksottainen vaihtelu Maapallon radassa.

 

4. Isotoopit eivät tue nuorta maata: Meidän pitäisi löytää biosfääristä isotooppeja, joiden puoliintumisaika on vähemmän kuin 80 miljoonaa vuotta. Mutta koska sellaisia ei ole, todistaa se vahvasti, että maa on paljon vanhempi kuin  6000-10 000vuotta. Sitä paitsi sellaisetkin radioaktiiviset isotoopit, joiden puoliintumisaika on alle 60 miljoonaa vuotta näyttävät pääosin kadonneen maaperästä. Jos maa olisi vain noin   6000 – 10 000  vuoden ikäinen näitä molempia isotooppeja pitäisi olla paljonkin maaperässä, sillä nehän eivät olisi millään ehtineet hävitä muutamassa tuhannessa vuodessa.

 

Sen, että näitä isotooppeja on todella ollut olemassa todistaa mm. prometium, jota esiintyy eräiden vanhojen tähtien spektreissä. Sen pitkäikäisimmän isotoopin puoliintumisaika on noin 18 vuotta. Toinen todiste ko. isotooppien olemassaololle on Jodi-129:n jättämät jäljet itsestään. Esimerkiksi ”Indarch” -nimisestä meteoriitista löytyy Jodi-127:ää, mutta ei Jodi-129:ää, jota olisi pitäisi syntyä samaan aikaan kuin Jodi-127:ää. Meteoriitista löytyy kuitenkin enemmän kuin kosmiset säteet voisivat edes tuottaa Ksenon-129:ää, joka taas on Jodi-129:n vakaa tytärisotooppi.

 

5. Meteoriittipöly sedimenteissä: sedimenteistä löytyy meteoriittipölyä n. 60 cm kerros. Tällaisen määrän kertymiseen 6000 -10 000 vuotta on aivan liian lyhyt aika.

 

6. Mantereet eivät huuhtoutuisi meriin kuten YEC-kreationistit väittävät: heidän mukaansa eroosio olisi kuluttanut mantereet niin ja niin monessa vuodessa jos maa olisi miljardien vuosien ikäinen. Olettamus ei ota huomioon tulivuorien toimintaa, maankohoamista ja vuoristojen nousemista (laattatektoniikkaa), jotka lisäävät massaa mantereille jatkuvasti. Näin ollen mikään eroosio ei pääse huuhtomaan mantereita mereen.

 

7. Kielet ovat vanhempia eivätkä myöskään Mesopotamiasta peräisin: jos ihmiskunta olisi syntynyt uudelleen Nooasta ja hänen pojistaan Mesopotamian seudulla 4500 vuotta sitten pitäisi kaikkien maailmassa puhuttavien kielien alkukoti olla johdettavissa Mesopotamiaan. Yhteinen alkukieli pitäisi pystyä johtamaan ”Baabelin tornilla” vielä puhuttiin kaikille yhteiseen kieleen (1 Moos.11). Mutta kielien jakautumisen on täytynyt jakautua jo ennen kuin Australian, Euroopan ja Amerikan varhaisimmat asukkaat vaelsivat näille mantereille viimeistään 40 000, 35 000 ja 12 000 vuotta sitten, siis jo kauan ennen ”Baabelin tornin” rakentamista. Sitä paitsi kantakieli on johdettavissa ihmislajin todelliseen alkukotiin Afrikkaan. Jäänteitä tästä afrikkalaisesta kantakielestä on vieläkin eräiden Afrikan heimojen kieliin kuuluvissa naksutteluäänteissä.

 

8. Kaukaisten taivaankappaleiden näkyminen

 

Tähtien katsominen on itse asiassa menneisyyden katsomista. Tähti, joka on 1000 valovuoden päässä näkyy siis sellaisena kuin se oli tuhat vuotta sitten. Kaukaisimmat paljain silmin näkyvät tähdet ovat jopa yli 1000 valovuoden päässä, joten olisi pitänyt odottaa niiden valoa yli 1000 vuotta maan päällä. Eikä se vielä mitään! Kuinka me voisimme vieläkään havaita miljoonien ja miljardien valovuosien päässä olevia galakseja kun niiden valo olisi vieläkin matkansa alkuvaiheessa jos universumi olisi  6000 -10 000  vuoden ikäinen?

 

On siis ilmeistä, että maailmankaikkeus on miljardien vuosien ikäinen- eikä se ole valmis vieläkään, vaan tähtiä syntyy ja kuolee jatkuvasti. Meitä lähinnä oleva galaksi Andromedan galaksi on yli 2 miljoonan valovuoden päässä – silti se näkyy vaan meille, sen sijaan että sen galaksin valo olisi ehtinyt vasta 6000 valovuoden päähän. Todetaksemme universumin vanhaksi ei meidän oikeastaan tarvitse tehdä muuta kuin mennä ulos kun taivas on tähtikirkas ja katsella tavallisella kiikarilla Andromedan galaksia: siellä se näkyy sellaisena kuin galaksi oli reilut 2 miljoonaa vuotta sitten (Andromedan galaksi M31 on Andromedan tähtikuviossa, joka on sirkumpolaarinen, eli se näkyy Suomessa koko vuoden).

 

Mutta ei selitys ”Jumala loi valonsäteet valmiiksi” kelpaa kaikille kreationisteillekaan – miksi ei kelpaa? Syynä on mitä ilmeisimmin kiusalliseen teologiseen ristiriitaan päätyminen:  kaukaiset novat ja supernovat eli tähtien räjähdykset yli 6000 valovuoden etäisyydellä (eli luomisen ajankohtaa kauempina) tai galaktiset mullistukset olisi vaikea selittää tapahtuneiksi ennen syntiinlankeemusta, koska sitä ennen maailmankaikkeudessa vallitsi järjestys ja harmonia. Kosmiset mullistukset tuskin sopivat ”synnittömään” ja harmoniseen luomakuntaan, jossa ei ollut kuolemaakaan, joten tuskinpa siellä oli kuolevia tähtiäkään.

 

Kasveja, joiden elinikä paljon pitempi kuin 6000-7000 vuotta: todiste myös vedenpaisumusta vastaan

 

9. Vanhempia kasveja olemassa kuin nuoren maan kreationistien maapallo – evidenssiä vedenpaisumustakin vastaan!

 

Kloonatun King Clonen ikä arviolta 11700 vuotta.
Lähde

Lagarostrobos franklinii Tasmaniassa iältään 10000 vuotta vanha.
Lähde

Tasmanialainen Lomatia tasmanica on suorastaan 43600 vuotta vanha! Tämä kyseinen ”King’s Holly” kasvi on valtava 1.2 km kokoinen pensaskloonisto ja tiettävästi koko lajin ainoa edustaja maailmassa – Lynch, AJJ, Barnes, RW, Cambecedes, Vaillancourt, RE, ‘Genetic Evidence that Lomatia tasmanica (Proteaceae) Is an Ancient Clone’, Australian Journal of Botany, 46 25-33 (1998) sekä Vaillancourt, R.E., G. Jordan, J. Cambacedes and A. J. J. Lynch. 1996. Is Lomatia tasmanica a 43,000 year old clone? Presented at the Royal Botanical Gardens Commemorative Conference, Proteaceae Symposium, Sept. 29-Oct. 5. Melbourne, Vic.
Lähde

Lisäksi on puita, joiden vuosilustot ovat 9900 vuotta vanhoja. Lähes yhtä kauas eli 8700 vuoden päähän ulottuu Pohjois-Amerikan vihnemännyistä koottu kalenteri. Sittemmin absoluuttinen tammikalenteri on suurella tarkkuudella saatu laskettua  9 928 vuoden taakse. Tammia on siis kasvanut yhtäjaksoisesti ainakin yli 9 900 vuoden ajan (niinpä mikään Nooan ajan väitettyä maailmanlaajuista tulvaa ei ole ollut hävittämässä kasvillisuutta).

 

Puiden vuosirenkaiden kronologia on saatu laskettua nykyään jo 12 410 vuoden taakse Saksassa ja Sveitsissä suoritettujen mäntyjen vuosirengas-tutkimuksen avulla. Hiili-14 (C14) ajoituksien kalibrointisarjakin on saatu laskettua jo 26 000 vuoden päähän kun kalibroinnissa on käytetty koralleja, puiden vuosirenkaita ja muita soveltuvia menetelmiä.

 

”The 2 parts of the German Preboreal pine chronology (PPC), which were formerly floating, have been linked and cross-matched dendrochronologically to the absolutely-dated Holocene oak chronology. Including additional new finds, the south German part of the PPC is prolonged into the Younger Dryas and now starts at 11,993 cal BP. New pine chronologies from Switzerland and eastern Germany extend the PPC to 12,410 cal BP (Friedrich et al., this issue).” Lähde

 

Creosote bush (Larrea tridentata, ennen Larrea divaricata. Suku on Zygophyllaceae) on jopa 18.000 vuotta vanha ja esiintyy Pohjois-Amerikan autiomaissa kuten Sonorassa, Mojavessa ja Chihuahua (myös Meksikon puolella). Tämän kasvin kasvu on hyvin hidasta ja Sonoran autiomaassa kasvaa 18 000 vuotta vanhoja Larrea tridentata -kasveja. Ne ovat alkaneet kasvaa viime todennäköisesti viime jääkauden loputtua ja ovat yhtä vanhoja kuin Sonoran autiomaa. Lähdesivu.

 

Lapissa on mitattu 7589 vuotta pitkä mäntyjen lustosarja, toisin sanoen mäntyjä on kasvanut Lapissa kauemmin kuin oletettu nuori maapallo tai oletettu vedenpaisumuksen jälkeinen 4000 vuotta vanha ”uusi biosfääri”. Männyt kasvavat sitä paitsi tasan yhden luston vuodessa eli männyt ovat yksiselitteisesti 7589 vuotta vanhoja: ei siten mikään vedenpaisumuskaan ole tuhonnut niitä reilut 4000 vuotta sitten (Lapissa kasvava mäntylaji kasvaa yllä mainitusti, poikkeuksen tästä periaatteesta tekee esim. Pinus radiata-mäntylaji eli Monterey Pine, mutta se ei liity mitenkään Lapin mäntyihin).
Mäntytutkimuksista aineistoa

 

Miten tällaisia yllä mainittuja kasveja voisi olla olemassa jos maa on vain 6000 vuoden ikäinen, saati jos koko kasvillisuus – koko biosfääri – olisi joutunut alkamaan alusta vedenpaisumuksen mentyä n. 4500 vuotta sitten (muistaen senkin, että Nooa ei Raamatun mukaan kerännyt talteen kasvien siemeniä tai taimia, eikä sienistäkään ole mitään mainintaa)? Vastaus on tietenkin, että ei mitenkään, vaan nuoren maan kreationismi on täysin kestämätön ja tosiasioiden vastainen fantasia.

 

Kreationistit ovat sivustoissaan epäilleet puiden ajoituksia, mutta heidän vastaväitteensä perustuvat tietämättömyyteen dendrokronologiasta. Puut on ajoitettu pikemminkin liian nuoriksi jos ajoituksissa on jotain virheitä eikä suinkaan liian vanhoiksi, sillä viitisen prosenttia vuosirenkaista puuttuu:

 

For some trees, including bristlecone pine, ponderosa pine, and douglass fir, double rings were rare and easy to spot with a little practice. A bigger problem is missing rings; a bristlecone pine can have up to 5% of its rings missing. Thus dates derived from dendrochronology, if they are suspect at all, should indicate ages too young.Lähde.
Rautaisannos dendrologiaa

 

Orgaanisen aineksen vuosilustokerrostumat Länsi-USA:n Green River— muodostumassa ovat  20 000 000  vuoden aikajaksolta: tässä on radiometrisistä ajoitusmetodeista riippumaton, itsenäinen empiirinen todiste, että maapallo on vanha eikä muutaman tuhannen vuoden ikäinen. Lisäksi tässä on todiste siitä, että mikään globaali vedenpaisumus ei hävittänyt elämää (mukaan lukien kasvillisuutta) muutama tuhat vuotta sitten eikä sitä ennenkään.

 

10. Pitkät tähtitieteelliset syklit: Tiede on saanut selville erilaisia pitkiä syklejä: kymmenien ja satojen tuhansien vuosien tähtitieteellisiä syklejä (23 000, 41 000, 100 000 vuotta), joista merkkejä löytyy merenpohjista sekä Kiinan lössikerrostumista miljoonien vuosien ajalta.

 

11. Alkuräjähdyksen 3 Kelvinin taustasäteily: Helmikuussa 2003 julkaistiin NASA:n WMAP-luotaimella suoritettu onnistunut kartoitus alkuräjähdyksen säteilyn vaihtelusta. Tuloksena saatiin selville alkuräjähdyksen (Big Bangin ) 3K-säteilyn vaihtelu jopa miljoonasosa asteiden tarkkuudella ja samalla määrittämään hyvin tarkasti, että maailmankaikkeuden ikä on yhden prosentin virhemarginaalilla 13,7 miljardia vuotta. Maailmankaikkeuden ikä ei silti ole vielä välttämättä tullut lopullisesti mitatuksi, sillä universumin aineen määrä ja laatu vaikuttaa universumin ikään. Mitä enemmän maailmankaikkeuden tiheydestä on pimeää energiaa, sitä vanhempi on universumi. Mitä enemmän löytyy ainetta, sitä vähemmän on ikää universumilla. Hubblen vakio on keskeisen tärkeä maailmankaikkeuden iän määrittämisessä ja jos laskelmissa vaihdetaan aineen määrää ja laatua saadaan Hubblen vakion nykyisellä arvolla 72 erilaisia tuloksia iästä.

 

Nykyisen kosmologisen mallin mukaan 73% on pimeää energiaa (joka kiihdyttää laajenemista) , 23% pimeää ainetta (jonka luonnetta ei vielä tunneta, ja sen tähden kosmologiset teoriat ovat osin epävarmalla perustalla) ja 4% tavallista, näkyvää ainetta. Hubblen vakio ei kerro universumin ikää suoraan, vaan ainoastaan maailmankaikkeuden nykyisen laajenemisvauhdin. Jos kaikki aine avaruudessa olisi tavallista ainetta olisi universumin ikä alle 10 miljardia vuotta, mutta pimeä aine vanhentaa universumin iän lähelle 14 miljardia vuotta. Toisin sanoen, vaikka universumissa ei olisi pimeää ainetta olisi maailmankaikkeus silti miljardien vuosien ikäinen eikä missään tapauksessa   6000 – 10 000 vuotta vanha. Lisätietoa Tiede 1/2006 s.34-39.

 

NASA:n sivuilta on luettavissa asiallisia tutkimustuloksia WMAP:n (The Wilkinson Microwave Anisotropy Probe  team) löydöistä.

 

12. Uraani-torium ajoitus osoittaa tähdet vanhoiksi: Joitakin aikoja sitten on onnistuttu määrittämään uraani- ja torium-ajoituksella itse tähtien ikiä. Radioaktiivisella ajoituksella saatiin 12.5+-3 miljardia vuotta metalliköyhille halotähdille. Erilaiset mittaukset ja mittausmenetelmät antavat tukea  yksiselitteisesti miljardien vuosien ikäiselle maailmankaikkeudelle.

 

13. Valon nopeus ei hidastu

 

Toisin kuin kreationistit koettavat selitellä maan nuoruutta puolustellessaan ja tähtitieteellisiä tosiasioita vastustaessaan, ei valonnopeuden muuttumisesta ole mitään päteviä todisteita olemassa.

 

Maxwellin yhtälöiden ja suhteellisuusteorian perusteella valonnopeus on voimakkaasti sidoksissa moniin maailman ominaisuuksiin. Jos valonnopeus olisi muuttunut monin- tai jopa monikymmenkertaisesti, sillä olisi vaikutusta useisiin  fysiikan ilmiöihin, joista voidaan tehdä havaintoja kaukaisistakin kohteista. Valon nopeuden muuttumista tukevia havaintoja ei olla kuitenkaan tehty.

 

Jos valonnopeus luotiin paljon nykyistä suuremmaksi ja se on siitä pitäen hidastunut, ei ole mitään järkevää perustetta olettaa, että se juuri nyt olisi saavuttanut jonkin lopullisen nopeutensa ja vakiintunut. Silloinhan  valon pitäisi hidastua nykyäänkin. Jos se hidastuu vieläkin, tuo hidastuminen pitäisi olla havaittavissa, ellei se sitten hidastu niin hitaasti, että mittauksien tarkkuus ei riitä hidastumisen todentamiseen. Mutta tärkeä kysymys on: miten nopeasti valonnopeus hidastuu nykyään? Jotta se voitaisiin laskea, pitäisi tietää, millä tavoin valonnopeus hidastuu. Siihen eivät kreationistit pysty vastaamaan – muuten kuin spekuloimalla vailla todisteita.

 

Uusissa URSA:n julkaisuissa (Maailmankaikkeus 2004, Tähdet ja avaruus lehdessä 6/2003) on merkittäviä tietoja valonnopeudesta. Niiden perusteella voidaan todeta valonnopeuden olleen vakio 32 numeron tarkkuudella, mikä ilmenee neljän miljardin valovuoden päässä olevan aktiivigalaksin interferenssikuviosta. Viimeisten kahden miljardin vuoden aikana ko. galaksin hienorakennevakio on voinut muuttua enintään yhden kymmenesmiljoonasosan verran.

 

Tarkin ikäarvio maapallon iälle on kuitenkin saatu meteoriittien perusteella: 4.5 miljardia vuotta. Dosentti Martti Lehtinen, Tähden ja avaruus-lehti (URSA):

 

Aurinkokuntamme vanhimmat hituset eli hiilipitoisten kivimeteoriittien vaaleat (runsaasti muun muassa kalsiumia ja alumiinia sisältävät) sulkeumat tiivistyivät 4566 miljoonaa vuotta sitten. Tavallisten kivimeteoriittien, kuten Porvooseen vuonna 1899 pudonneen Bjurbölen kondriittisen meteoriitin, oliviini- ja pyrokseenijyväset eli -kondrit syntyivät sulapisaroista jo   4560-4552 miljoonaa vuotta sitten. Samaan aikaan alkoi Maan ainesten yhteen kasautuminen, jota kesti noin 110 miljoonaa vuotta. Toisin sanoen Maa oli ’valmis’ 4450 miljoonaa vuotta sitten. Kuun niin kutsuttu lyijyn malli-ikä on 4500-4480  miljoonaa vuotta ja Kuun vanhimmat kivet, ylätasankojen vaaleat maasälpäkivet eli anortosiitit ovat iältään 4450 miljoonaa vuotta. Kaikki tämä tieto perustuu radioaktiivisten alkuaineparien kuten uraanin ja lyijyn sekä rubidiumin ja strontiumin tai uusien menetelmien (muun muassa jodin ja ksenonin) isotooppien antamiin tuloksiin. Menetelmien ja laitteistojen kehittymisen myötä virherajat ovat pienentyneet ja ovat nykyisin vain muutaman miljoonan, jopa vain 2-3 miljoonan vuoden suuruusluokkaa.

 

Tähdet ja Avaruus 6/1999, s.23 (URSA).

 

14. Todistaako helium maapallon nuoreksi?

Kreationistit väittävät heikäläisen tutkijan M. Cookin vuonna 1957 tekemän tutkimuksen perusteella, että jos maapallo on 4,5 miljardia vuotta vanha niin heliumia pitäisi olla ilmakehässä paljon enemmän (olettaen, ettei sitä ole karannut avaruuteen ilmakehästä). Mutta tämä on kestämätön olettamus, eikä todista maata nuoreksi. Cookin tutkimustulos perustui huomattaviin yksinkertaistuksiin ja puutteellisuuteen.

 

Todellisuudessa heliumia poistuu ilmakehästä sinkoutumalla lämpöliikkeen vaikutuksesta ulos maan painovoimakentästä, sekä lisäksi myös napojen kautta aurinkotuulen mukanaan viemänä. Aurinkotuulen pois kuljettaman heliumin määrä on vaihdellut eri aikoina, koska aurinkotuulen vaikutus maan ilmakehään on vaihdellut. Samoin maapallon magneettikentän voimakkuus on vaihdellut eri aikakausina. Mitään ristiriitaa ei siis ole ilmakehän heliumin määrän ja maapallon 4,5 miljardin vuoden iän kanssa. Toisaalta heliumia löytyy myös maankuorestai zirkoniumista, mutta maankuoren helium ei muodosta todellista ongelmaa vallitseville geologisille ajoituksille: radioaktiivisissa reaktioissa syntyy alfa-säteilyä, joka on -yllätys yllätys – heliumytimiä.

 

Donald. U. Wise, Massachusettsin yliopiston geologian osaston emeritusprofessori toteaa helium-kysymyksestä ja siihen liittyvistä nuoren maan kreationistien erehdyksistä American Scientist-lehteen kirjoittamassaan artikkelissa (March-April 1998, s.164-165). Lihavoinnit minulta:

 

”Creationists commonly cite the ”helium problem” as evicence for a young atmosphere that contradicts radiometric dates
(Vardiman 1986 and J. Morris 1994). Scientist generally recognize that the rate of production of helium from the earth’s crust and mantle exceeds by a factor of 2 to 5 the Jeans rate of strictly _thermal_ escape from the upper atmosphere (Harper and Jacobsen 1996). If these were the only factors in earth’s helium balance, the creationists’ claims of an atmosphere with a maximum age of only 2 million years might have some merit (J.Morris 1994): However, a number of nonthermal processes are capable of accounting for steady-state atmosphere compositions of earth, Venus, and Mars, as outlined by B.C. Shizgal and G.C.Arkos(1996). These include exothermic exchanges of helium and nitrogen ions that can boost helium ions to escape velocity, as well as the solar wind, which sweeps helium ions outward along high-latitude open magnetic field lines. The helium problem remains under active investigation, but its scientific understanding has gone far beyond the simple thermal-escape models still cited by creationists.

 

15. Grönlannin ja Antarktiksen jäätiköiden satojen tuhansien vuosien ikäiset kerrostumat (ice core) sekä jään ilmakupliin varastoituneet kaasut

 

Grönlannin mannerjäästä mitatut jään lustosarjat (ice core) osoittavat vanhimpien jääkerroksien olevan 160 000 vuotta vanhoja ja Antarktisella mitatut vanhimmat jääkerrostumat (ice core) ovat peräti 420 000 vuotta vanhoja 3600 metrin syvyydessä. Jäätutkimukset osoittavat, että on tapahtunut suuria ilmastonmuutoksia, nopeaa lämpenemistä ja kylmenemistä 420 000 vuoden aikana – mutta ei mitään evidenssiä mistään vedenpaisumuksesta. Ice core tutkimuksista tietoa.

 

Tähän yhteyteen liittyy myös toinen Antarktisen jäähän liittyvä uusi tutkimustieto: Antarktiksen ikijäästä poratut näytteet osoittavat hiilidioksidin määrän lähes 30 % suuremmaksi kuin 650 000 vuoteen. Viimeisen 50 vuoden aikana hiilidioksidin määrä on noussut ennätyslukemiin. Hiilidioksidin määrä on kasvanut jopa 200 kertaa nopeammin kuin koskaan ennen. Muinaiset kaasut ovat jääneet aikakapseliin jään ilmakupliin kertoen, millaiset ilmasto-olosuhteet olivat menneisyydessä. Bernin yliopistosta Epica-projektin tutkimusta johtanut Thomas Stocker sanoo näytteiden todistavan, että fossiiliset polttoaineet ovat työntäneet kasvihuonekaasut selvästi yli luonnollisen vaihtelun. Antarktiksen jään säilömiä ilmakuplia on analysoitu yli kuuden jääkauden ajalta. Nykyinen lauha kausi on jatkunut 10 000 vuotta ja jääkausien väliset lauhat jaksot voivat kestää 30 000 vuotta.

 

Antarktisen jään ilmakuplatkin todistavat paljon vanhemmasta maapallosta kuin YEC-väen muutaman tuhannen vuoden ikäinen maa. Tähän asti tutkittujen jäänäytteiden lisäksi on vielä analysointia odottamasta jäänäytteitä 890 000 vuoden takaa eli lähes miljoona vuotta vanhaa jäätä. Tämän lisäksi Epica-projektin tulokset osoittavat, ettei kasvihuonekaasuja ole ollut ilmakehässä tunnetun historian aikana niin runsaasti kuin nykyään, mikä tukee teoriaa kasvihuoneilmiöstä.

 

Lähde: Tiede 1/2006 s.8

16. Maailman vanhimmat kaupungit eivät tiedä mitään nuoresta maasta tai vedenpaisumuksesta

 

Maailman vanhimpiin kuuluva kaupunki on Turkissa sijaitseva Catalhöyuk, joka on yli 8000 vuotta vanha. Vanhin asutus Catalhöyukissä ajoittuu 6500- luvulle eKr. Jerikon kaupunki Israelissa on myös erittäin vanha ja kilpailee maailman vanhimman kaupungin asemasta. Jeriko kukoisti kaupunkina/kylänä jo n. 8000 eKr ja Jerikon ympärillä oli muuri jo 6000 vuotta sitten. Keramiikkaa alettiin Jerikossa valmistaa jo 5. vuosituhannella eKr. Kaupunkeja ei varmastikaan voi pitää ”maapalloa vanhempia” eikä ole mitään merkkiä siitä että vedenpaisumus olisi vyörynyt koskaan niiden ylitse. Kummankin kaupungin historia ulottuu siis varhaisimpine vaiheineen 10 000 – 11 000 vuoden taakse nykyajasta! Damaskos on vanhin edelleen asuttu kaupunki (senkään historiasta ei löydy mitään todisteita mistään vedenpaisumuksesta, joka olisi sen tuhonnut ja tehnyt aukon kaupungin asutushistoriaan).
Jerikosta perustiedot

 

17. Glaukoniitti ja kalkkikivi edellyttävät vanhaa maapalloa

Kivetkin ”puhuvat” nuoren maan kreationismia sekä vedenpaisumusolettamusta vastaan. Rautapitoisiin silikaatteihin kuuluva glaukoniitti muodostuu hitaasti, tuhansien vuosien aikana. Merellisille kerrostumille ominainen glaukoniitti on evidenssi hitaan sedimentoitumisprosessin puolesta, ja siten evidenssi sekä nuorta maapalloa että vedenpaisumusta vastaan.

 

”Prekambrikauden lopulla tapahtui Bornholmin alueella lähinnä eroosiota ja Kambrikauden alussa kerrostuivat ensimmäiset nykyäänkin deformoitumattomat ja metamorfoitumattomat sedimentit. Niistä vanhimmat, Neksøn hiekkakivet kerrostuivat osittain ilmanalaisesti, mutta Balka-hiekkakivien kerrostumissa on jo nähtävissä muutos merellisempään ympäristöön. Glaukoniittipitoinen (glaukoniitti = merellisille kerrostumille tyypillinen kiilleryhmän mineraali, joka indikoi hidasta sedimentaatiota) Læså-muodostuma on jo selvästi merellinen kerrostuma, jota Bornholmin geologisessa kartassa edustavat Grønne skifre-symbolilla merkityt alueet.Kambri- ja ordovikikausien vaihteessa kerrostuneet alunaliuskeet (alunskifer) osoittavat kerrostumisolosuhteiden vaihtuneen hapettomiksi ja kerrostumisen tapahtuneen rauhallisissa olosuhteissa eli todennäköisesti syvän meren pohjalle. Varhaisordovikisia ovat myös tummat Komstad-kalkkikivet, joiden kerrostuminen on tapahtunut alle sadan metrin syvyydessä.” Lähde.

 

Glaukoniitin lisäksi on huomioitava myös kalkkikivi: se on kerrostunut maalaji, jonka muodostuminen on hidasta kalsiumkarbonaatin saostuessa vedestä. Kalkkikivi on vanhimpia kivilajeja ja Suomessa esiintyvä kalkkikivi on 2 miljardia vuotta vanhaa. Ahvenanmaalla on fossiilipitoista kalkkikiveä, joka alkoi kerrostua 470 miljoonaa vuotta sitten. Sanomattakin on selvää, että glaukoniitti ja kalkkikivi eivät ole syntyneet lyhyessä ajassa oletetun ”vedenpaisumusvuoden aikana”.

VN:F [1.9.22_1171]
Anna arvosana
Rating: 4.4/5 (23 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 11 votes)
Maailman ikä. Maa 6000 vuotta vanha?, 4.4 out of 5 based on 23 ratings

26 Responses

 1. Hällävälisti kirjoitti:

  Ote Raamatusta, Pietarin kirjeestä: ”Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta…” Jos yksi Jumalan päivä on tuhat ihmisen vuotta, paljonko on 6000 Jumalan vuotta? 365x1000x6000= 2 190 000 000. Sen se tekee.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Anna arvosana
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 4 votes)
 2. Vapaa-ajattelija kirjoitti:

  Hemmetti että on koomista. Jumalan työaikataulu nyt ei tunnu pitävän mitenkään päin paikkaansa. Ensin se väittää tehneensä n.15mlrd vuoden duunin kuudessa päivässä, sitten se onkin tehnyt sen yhtäkkiä 2,2 miljardissa vuodessa, totta se on lisää liksaa vailla, tai jotain… epäilyttävä heppu kaikin puolin. Valehteleekin vielä.

  Missä pirussa se on töissä, ja kuka sille palkan maksaa?? Paskaduunari, antaisivat fudua ko nuin kovasti palkanmaksajaa kusee silmään.

  Eiku kappas, sillehän voi antaakkin fudua kuka vaan: http://www.eroakirkosta.fi eikä edes ponnistelua vaadi, pari klikkausta.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Anna arvosana
  Rating: 3.0/5 (6 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 5 votes)
 3. Vapaa-ajattelija kirjoitti:

  Muuten aivan mahtava kirjoitus/tutkimus! Kiitän!

  Lukijoita mahdollisesti kiinnostavia linkkejä:

  http://www.eroakirkosta.fi

  http://rovaniemenvapaa-ajattelijat.blogspot.fi/

  Tai yksinkertaisesti googleen asiasanoja; Ateismi , vapaa-ajattelu – pakkouskonto – kirkko ja valtio – VATA (vakaumusten tasa-arvo)

  Suosittelen muutenkin tutkimaan uskontojen historiaa, täynnä väkivaltaa, sortoa ja ihmisten riistoa.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Anna arvosana
  Rating: 4.2/5 (5 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -7 (from 9 votes)
  • hall1ts1ja kirjoitti:

   ”Suosittelen muutenkin tutkimaan uskontojen historiaa, täynnä väkivaltaa, sortoa ja ihmisten riistoa.”

   Uskontojen historiaa olen paljon tutkinut ja ylipäätään kulttuurihistoriaa – se kaikki on hyvin silmiä avaavaa (ellei halua olla denialistinen änkyrä, kuten fundamentalistit ovat).

   VN:F [1.9.22_1171]
   Anna arvosana
   Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: +1 (from 3 votes)
 4. hall1ts1ja kirjoitti:

  Kiitos Vapaa-ajattelija näistä kommenteistasi ja linkkivinkeistä!

  VN:F [1.9.22_1171]
  Anna arvosana
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 5. laitinen kirjoitti:

  Yritin samaa, mitä joku rabbi teki jo tuhantisen vuotta sitten, siis kuulema, vaan vähän tarkemmin. Koska raamatun (vanhatestamentti kohdassa psalmien kirja) mukaan Jumalalle 1000 v on kuin yksi päivä, kerroin 365 x 1000 x 5774 (juut.kalenteri). Vuosia tuli 2107510000. Hmmm.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Anna arvosana
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. Jyrki Soini kirjoitti:

  Ilman Luojaa ei olisi mitään. Parasta on luottaa Hänen sanaansa. Mikko Louhivuori, pappi, epäilee Raamattu. On muitakin ns. kirkollisia epäilijöitä. Muun muassa Junkkaala on tunnnustautunut epäilijäksi. Aika ajoin Mikko Louhivuori haastaa minua kommentoimaan. Esittelen tuoreimman keissin.

  http://mikkol-miettii.blogspot.fi/2014/01/reijo-ahtokari-vapaamuurareista.html

  Kommenttini

  http://mikkol-miettii.blogspot.fi/2014/01/reijo-ahtokari-vapaamuurareista.html?showComment=1390640344619#c7107904708021768495

  Jyrki Soini

  VA:F [1.9.22_1171]
  Anna arvosana
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 5 votes)
 7. hall1ts1ja kirjoitti:

  Hei, Jyrki.
  Sinulla näyttää olevan tapana jokaiseen blogiin netissä spammata tuota samaa linkkimassaa ja samanlaisia kommentteja muuutenkin. Sinulla on varmaan tallennettuna valmis tiedosto, josta copypastetat niitä linkkejäsi.

  Tässä sinulla tehtäviä:
  1) todista,että ”Luoja” on olemassa
  2) jos jokin ”luoja” on olemassa niin todista, että se on juuri Raamatun Jumala
  3) todista, että ”Luoja” on ”ilmoittanut sanansa”
  4) todista, että juuri sinun tulkintasi siitä oletetusta ”sanasta” on ainoa oikea oppi.

  Oulun ev-lut. seurakunnassa on vietetty agnostikkoiltoja. Ne ovatkin oikein tervetullutta toimintaa kirkkoon ja teol.tri Junkkaala on tehnyt merkittävän ”raamatullista” kreationismia debunkkaavan teoksen.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Anna arvosana
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 4 votes)
 8. hall1ts1ja kirjoitti:

  Mitään ”tempausta” ei ole eikä tule.

  Et siis kyennyt todistamaan ensimmäistäkään sinulle antamastani 4 tehtävästä. VT ei sisällä juuri mitään, mikä omassa historiallisessa kontekstissaan olisi voinut liittyä johonkin ”Jeesukseen” messiaana.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Anna arvosana
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 2 votes)
 9. Jyrki Soini kirjoitti:

  Suuri joukko ihmisiä on Kristuksen uskossa, koska Raamattu toimii.

  http://www.youtube.com/watch?v=LGWDHKimYj8

  Jyrki

  VA:F [1.9.22_1171]
  Anna arvosana
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 3 votes)
 10. hall1ts1ja kirjoitti:

  Sinun ”argumenttisi” ei ole vakuuttava, vaan tuolla tavalla argumentoimalla voidaan ”todistaa” mikä tahansa katsomus todeksi tai epätodeksi.

  Esimerkkejä:

  1) Suuri joukko ihmisiä ei usko Kristukseen tai uskoi, mutta jätti uskon, koska Raamattu ei toimi eikä uskominen vaikuttanut mitään positiivista -> kristinusko on epätosi
  2) Suuri joukko ihmisiä uskoo Allahiin ja islamiin, koska Koraani toimii heidän elämässään ja he saavat Koraanista tyydyttävät vastaukset sekä sisäisen rauhan -> islam on tosi
  3) Suuri joukko ihmisiä on luopunut islamista ja Allahiin uskomisesta, koska Koraani ei toiminut heidän elämässään -> islam on epätosi
  4) Suuri joukko ihmisiä uskoo hindulaisuuteen, koska vedakirjat ja hindujen jumalat toimivat heidän elämässään -> hindulaisuus on tosi
  5) Suuri joukko ihmisiä ei usko hindulaisuuden jumaliin, koska hindulaisuus ei toimi heidän elämässään -> hindulaisuus on epätosi.

  Tajuat kai itsekin,että tuo mitä kirjoitit ei ”todista” yhtään mitään mistään.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Anna arvosana
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 11. Jyrki Soini kirjoitti:

  Islam on saatanallinen maailmanvalloitusohjelma, joka leviää muslimien lisääntyessä biologisesti.

  http://www.youtube.com/watch?v=tFYc8iIQqZI

  Kristillisyyttäkin on moneen lähtöön, johtuen siitä, etteivät kaikki ole uudestisyntyneitä Jumalan lapsia. Vatikaani on saatanalliseen hierarkiaan perustuva eksyttäjä. Maailmanrauha perustuu siihen, että saatana sidotaan.

  Ilmestyskirja:
  20:2 Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi >> Jakeen lisätiedot

  Jyrki

  VA:F [1.9.22_1171]
  Anna arvosana
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 12. hall1ts1ja kirjoitti:

  Islamista ja muslimeista voidaan olla montaakin mieltä ja kyllä sieltä islamista väkeä myös lähtee pois – ja kuulemma länsimaisista muslimikäännynnäisistä iso osa jättää islamin 5 vuoden sisällä kääntymisestään.
  Minä suhtaudun hyvin myönteisesti uuteen paavi Franciscus I:een, hän on esittänyt minua miellyttäviä lausuntoja (vaikkakin hän ei ole kumonnut yhtäkään roomalaiskatolisen kirkon dogmia).

  VN:F [1.9.22_1171]
  Anna arvosana
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 13. Jyrki Soini kirjoitti:

  Raamattu auttaa tutustumaan olentoon nimeltä ihminen. Oletteko kuulleet termiä ”susi lampaan vaatteissa”?
  Jyrki

  VA:F [1.9.22_1171]
  Anna arvosana
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 2 votes)
 14. hall1ts1ja kirjoitti:

  Olen kyllä kuullut sanonnan ”susi lampaan vaatteissa” ja se soveltuu joihinkin tilanteisiin ihan hyvin.

  Toki Raamatustakin löytyy sellaista ajatonta, vanhaa viisautta, joka osaltansa voi auttaa tutustumaan ihmisyyteen (osana yleisitämaista kulttuuri- ja viisausperinnettä).

  VN:F [1.9.22_1171]
  Anna arvosana
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 15. Jyrki Soini kirjoitti:

  Asiahan on sillä selvä. Vain kutsu tarvitaan.

  http://www.andreas.fi/uskoonTulo.htm

  Jumalan siunausta.

  Jyrki

  VA:F [1.9.22_1171]
  Anna arvosana
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 2 votes)
 16. Aulis Hirvikoski kirjoitti:

  Tämä laskelma on laskettu väärinpäin.
  ”Ote Raamatusta, Pietarin kirjeestä: ”Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta…” Jos yksi Jumalan päivä on tuhat ihmisen vuotta, paljonko on 6000 Jumalan vuotta? 365x1000x6000= 2 190 000 000. Sen se tekee.”

  Jumala loi maailman 6 Jumalan päivässä. Se on ihmisen päivissä 6000 tuhatta vuotta. Eli 6x1000vuotta= 6000 + 1000 vuotta jonka Jumala lepäsi työ suorituksensa jälkeen on 7000 vuotta meidän kalenterin mukaan.
  Minun laskelmien mukaan raamatusta saamieni tietojen mukaan, maapalon ikä on, n. 21021 vuotta, 2014. Tosin voi olla heittoa, puoleen tai toiseen, Veden paisumuksen ja Jeesuksen syntymän välisessä ajassa? Ei löytynyt tälle ajalle tarkkaa vuosi määrää.
  Tyhjyyden ja pimeyden ikää ei raamatussa ole sanottu, eikä sitä mistä Jumala on syntynyt.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Anna arvosana
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 17. hall1ts1ja kirjoitti:

  Varoitus käyttäjä Jyrki Soinille: tuo on viimeinen luonnontieteellisiä asioita koskeva kyhäelmä eli aivopieru, jonka viitsin julkaista tälle artikkelille kommentiksi, sillä sen sisältö on niin ala-arvoinen ja kaikki perusasiatkin ovat päin seiniä.
  Ensinnäkin Maa ei ole ”15 miljardia vuotta vanha”, vaan 4,6 miljardia vuotta vanha, eikä edes universumi ole tuon ikäinen, vaan uusimpien tutkimustuloksien mukaan 13,82 miljardin vuoden ikäinen.
  Mitään todisteita 6000-10 000 vuoden ikäisestä Maasta, maailmankaikkeudesta ja elämästä ei ole todellisuudessa olemassa, vaan on selvää, että elämä, Maa ja universumi ovat miljardien vuosien ikäisiä.
  Se asiantila sitten ei tietenkään tee millään muotoa mahdottomaksi jumaluuden olemassaoloa.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Anna arvosana
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 18. hall1ts1ja kirjoitti:

  Aikoinani minäkin sain uskon Raamatusta sitä itse tutkittuani, minua ei kukaan ”aivopessyt”.
  Ja elämäntilannettani siihen aikaa kuvaa hyvin ilmaisu kovat ajat ja niin Jumalan armo kelpasi.
  Mihinkään Jeesuksen salaisiin, näkymättömiin tulemuksiin ”tempaamaan” seurakunta maan päältä ennen Antikristuksen aikakautta en usko.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Anna arvosana
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 19. Jyrki Soini kirjoitti:

  Hyväksyn ajatuksesi. On olemassa kolme tempauskäsitystä.
  – Pretrib
  – Midtrib
  – Posttrib

  Tärkeintä on omistaa Kristuksen usko.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Anna arvosana
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 20. hall1ts1ja kirjoitti:

  Minusta Posttrib on perustelluin vaihtoehto.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Anna arvosana
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 21. Jyrki Soini kirjoitti:

  Selvä. Tärkeintä on luottaa Herraan. Muu on ns. hienosäätöä.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Anna arvosana
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 22. Jyrki Soini kirjoitti:

  ”Uskontojen historiaa olen paljon tutkinut ja ylipäätään kulttuurihistoriaa – se kaikki on hyvin silmiä avaavaa (ellei halua olla denialistinen änkyrä, kuten fundamentalistit ovat).”

  Puutun tuohon sitaattin, koska se yleistää. Ensin olisi hyvä määrittää ”fundamentalisti”. Sitten olisi hyvä nähdä, ettei Raamattu peittele. Päinvastoin. Se paljastaa ihmisten raadollisuuden. Sitten olisi hyvä myöntää Jeesuksen historiallisuus.

  https://www.google.fi/?gws_rd=ssl#q=333+prophecies

  – Vanhassa Testamentissa on noin 300 profetiaa tulevasta Messiaasta eli Jeesuksesta Kristuksesta, jotka ovat toteutuneet Uuden Testamentin puolella. Seuraavassa on mainittu osa näistä.

  http://www.nic.fi/~jlindell/messias.htm

  VA:F [1.9.22_1171]
  Anna arvosana
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 23. hall1ts1ja kirjoitti:

  Mikäkö on fundamentalisti? Se, joka pitää omaa uskontoaan absoluuttisena erehtymättömänä ja ainoana totuutena, jota hän sitten koettaa tyrkyttää kaikille kaikkialla. Hänelle ei riitä, että itse uskoo johonkin, vaan hän vaatii kaikkia muuttumaan samanlaisiksi uskoviksi.

  Fundamentalisti on denialisti tieteen löytämiä faktoja ja tutkimustuloksia kohtaan. Hän pitää Raamattua (tai Koraania) virheettömänä, erehtymättömänä ja sana sanalta inspiroituna normatiivisena ilmoituksena.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Anna arvosana
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 24. Tomi Aalto kirjoitti:

  1. Moos. 1:1-2: ALUSSA Jumala loi taivaan ja maan. 2 Maa OLI autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä.

  Ennen valkeutta oli siis taivas ja maa. Missään ei lue tämän ajanjakson kestoa. Se on voinut olla hyvinkin pitkä aika. Ihan eri asia on esim. ihmiskunnan ikä. Mm. arkeologiset löydökset merkittävimmistä kulttuureista eivät ole kovin vanhoja.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Anna arvosana
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
  • hall1ts1ja kirjoitti:

   Siitä, milloin tuo ”alussa” oli ei ole tarkkaa tietoa kenelläkään eikä siitä miten pitkästä ajasta menneisyyteen päin siinä puhutaan.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Anna arvosana
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: +1 (from 1 vote)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

newsletter software