Kategoria arkisto: Älykäs suunnittelu

Onko "älykäs suunnittelu" uskottava tai tarpeellinen tieteellinen hypoteesi biologiassa (evoluutioteorian korvaajana tai täydentäjänä) sekä kosmologiassa (maailmankaikkeuden hienoviritys elämälle suotuisaksi tarvitsee selityksen)?

Lok 10

Älykäs suunnittelu, evoluutio ja kaiken tarkoitus

Esimerkkejä elämän epä-älyllisyydestä ja satunnaisuudesta Mullistukset, kärsimys ja kuolema ennen ihmisiä ongelma syntiinlankeemus-myytille   Johdanto: ohjaamaton evoluutio on erittäin hyvin sopusoinnussa Maan elämän historian kanssa, mutta älykäs suunnittelu on vaikeuksissa   Älykäs suunnittelu-oletukselle eli uusimmalle versiolle amerikkalaista kreationismia rationaalista ja luonnontieteellistä kritiikkiä. Samoin kritisoin perinteistä teleologista ajattelua, jonka kaikella on jokin tarkoitus (tähän liityy myös …

Jatka lukemista »

Lok 10

Älykkään suunnittelun teoria vs. älykäs suunnittelu

Älykäs suunnittelu Teoria vai älykäs suunnittelu. Älykkääseen suunnitteluun liittyvistä käsitteistä   Johdanto: onko perusteita puhua älykkään suunnittelun teoriasta? Puheenvuorossa analysoidaan älykäs suunnittelu-liikkeeseen liittyvää termistöä   Älykkään suunnittelun liikkeen käyttämä termistö on suomenkielessä vielä erittäin vakiintumatonta. Tämä tosiasia tuli vastaan mm. aihetta käsittelevän Wikipedian artikkelia kehitettäessä. Oli siis aika tehdä aiheen termistöä käsittelevä tutkielma.   Älykkään …

Jatka lukemista »

Lok 10

Älykäs suunnittelu. Maailmankaikkeuden hienoviritys ja suunnittelun vaikutelma

Älykäs suunnittelija/Jumala rationaalisena vastauksena maailmankaikkeuden hienoviritykseen Miten multiversumiteorian kilpailija älykäs suunnittelu menestyy selityksenä suunnitteluvaikutelmalle?   Johdanto: älykäs suunnittelu ja sen rationaalisuus (mahdollinen rationaalisuus ei vielä tarkoita, että ID-hypoteesi on tosi)   Vaikka darwiaaninen luonnonvalinta ja muut luonnolliset evoluutionmekanismit ovat vieneet voiman – kreationistien jatkuvasta päinvastaisesta propagandasta huolimatta – suunnitteluoletukselta biologisten ilmiöiden osalta, on kosmologia kuitenkin …

Jatka lukemista »

Lok 10

Älykäs suunnittelu, informaatioargumentti ja kreationismi

Kreationismin suunnittelu- ja informaatioargumenttien heikkouksia Biologinen informaatio. Älykäs suunnittelu ja tieteenfilosofia   Johdanto: miksi älykästä suunnittelua (intelligent design) pidetään pseudotieteenä eikä tieteellisenä teoriana?   Arkikokemuksen harhaanjohtavuus ja sen seuraukset elämän ja maailman alkua etsittäessä ovat salakavalia, mutta vakavia ja ne on syytä tiedostaa. Arkipäivän kokemukset, arkeen perustuva ajattelu ja analogioiden ottaminen jokapäiväisen elämän ilmiöistä eivät ole …

Jatka lukemista »

Lok 10

Luonnonvalinta, evoluutio, sattuma, älykäs suunnittelu

Luonnonvalinta toimivana vaihtoehtona suunnittelulle ja sattumalle Palautumaton monimutkaisuus, älykäs suunnittelu ja luonnonvalinta´   Johdanto: sattuma ei ole evoluution perusta. Miten luonnonvalinta selittää epätodennäköiset biologiset ilmiöt?   Näissä älykästä suunnittelua kriittisesti tarkastelevissa artikkeleissani kiedotaan yhteen joukko biologiaan (evoluutio, elämän alkuperä) ja fysiikkaan (etenkin kosmologiaan) liittyviä ajankohtaisia kiistakysymyksiä – maailmankaikkeuden hienoviritys bioystävälliseksi – ja niihin liittyvää luonnontieteellisiä …

Jatka lukemista »

Lok 10

Palautumaton monimutkaisuus. Evoluutio ja älykäs suunnittelu

Palautumaton monimutkaisuus luonnossa – evoluutioteorian tuhoko? Bakteerimoottori, älykäs suunnittelu ja evoluutio   Johdanto: onko bakteerimoottori falsifioinut (osoittanut virheelliseksi) darwinistisen evoluutioteorian?   Monet biologian tutkijat katsovat ”älykkään suunnittelun” (Intelligent Design) -liikkeen väitteiden ja argumenttien nousevan tietämättömyydestä tai tahallisesta evoluutioteorian väärinymmärtämisestä, eikä olekaan vaikeaa löytää todisteita molempien vaihtoehtojen tueksi älykkään suunnittelujen kannattajien julistuksesta. Tässä artikkelissa käyn käsiksi …

Jatka lukemista »

Lok 10

Älykäs suunnittelu vs. multiversumi ja antrooppinen periaate | maailmankaikkeuden hienoviritys

Antrooppinen periaate ja maailmankaikkeuden hienoviritys Multiversumioletus vaihtoehtona älykkäälle suunnittelulle. Sattuma ja sen merkitys.   Johdanto: miten mutkikas maailma nousee yksinkertaisista laeista ilman suunnittelijaa?   Antrooppinen periaate sen kosmologisena versiona on mahdollisuus haastaa älykäs suunnittelu kosmologiassa. Vaikka darwiaaninen luonnonvalinta ja muut evoluutionmekanismit ovat vieneet voiman – kreationistien jatkuvasta päinvastaisesta propagandasta huolimatta – suunnitteluoletukselta biologisten ilmiöiden osalta, on kosmologia …

Jatka lukemista »

Lok 10

Antrooppinen periaate ja elämän alkuperä

Antrooppinen periaate ja elämän alkuperä Miksi älykäs suunnittelu epäonnistuu haastamaan biologisen evoluutioteorian?   Elämän alkuperä. Rationaalinen tilastollinen vaihtoehto suunnitteluoletukselle   Teistit tavallisesti pitävät antrooppista periaatetta liittolaisenaan, tukena jumalauskolle ja suunnitteluargumentille. Periaatetta ei oltu alunperin tarkoitettu viittaamaan nimenomaan ihmiselämään ja oikeampi nimi periaatteelle olisi ”tiedettävyyden periaate” sen esittäjän Brandon Carterin mukaan (periaate sinänsä on paljon vanhempi, …

Jatka lukemista »

Lok 08

Älykkään suunnittelun kannattajien tunnustuksia makroevoluutiosta

Älykkään suunnittelun kannattajien tunnustuksia makroevoluutiosta ja ihmisen polveutumisesta Älykkään suunnittelun huippunimet tarkistaneet entisiä jyrkempiä puheitaan evoluutiosta   Johdanto: älykkään suunnittelun liikkeen tutkijajäsenten lausuntoja evoluutiosta   Jyrkän linjan kreationistien ei oikeastaan kannattaisi liikaa nojautua Michael Beheen ja Michael Dentoniin, sillä heillä on selvästi myönteistä sanottavaa ”makroevoluutiosta” (koko käsite on aika turha ja lähinnä kreationistien esilläpitämä) eli …

Jatka lukemista »

newsletter software