Category: Älykäs suunnittelu

Onko ”älykäs suunnittelu” uskottava tai tarpeellinen tieteellinen hypoteesi biologiassa (evoluutioteorian korvaajana tai täydentäjänä) sekä kosmologiassa (maailmankaikkeuden hienoviritys elämälle suotuisaksi tarvitsee selityksen vai tarvitseeko ja millaisen selityksen)? Kritiikkiä älykäs suunnittelu/ Intelligent Design-liikettä eli uudenlaista kreationismia kohtaan. Näidenkin artikkelien tekijä jotakin poikkeusta lukuun ottamatta on entinen nuoren maan kreationisti ja fundamentalistikristitty.

Lue myös tältä sivultani kuvausta ja esittelyä siitä, miksi on tärkeää ottaa kantaa älykäs suunnittelu-liikettä vastaan kriittisesti ja mitkä ovat älykkään suunnittelun liikkeeseen liittyvät riskit.

3

Älykäs suunnittelu, evoluutio ja kaiken tarkoitus

Älykäs suunnittelu, evoluutio ja kaiken tarkoitus. Esimerkkejä elämän epä-älyllisyydestä ja satunnaisuudesta Mullistukset, kärsimys ja kuolema ennen ihmisiä ongelma syntiinlankeemusmyytille   Ohjaamaton evoluutio on erittäin hyvin sopusoinnussa Maan elämän historian kanssa, mutta älykäs suunnittelu on...

0

Älykkään suunnittelun teoria vs. älykäs suunnittelu

Älykkään suunnittelun teoria vs. älykäs suunnittelu Teoria vai älykäs suunnittelu. Älykkääseen suunnitteluun liittyvistä käsitteistä   Onko perusteita puhua älykkään suunnittelun teoriasta? Puheenvuorossa analysoidaan älykäs suunnittelu-liikkeeseen liittyvää termistöä   Älykkään suunnittelun liikkeen käyttämä termistö on...

0

Älykäs suunnittelu. Maailmankaikkeuden hienoviritys ja suunnittelun vaikutelma

Älykäs suunnittelu. Maailmankaikkeuden hienoviritys ja suunnittelun vaikutelma. Älykäs suunnittelija/Jumala rationaalisena vastauksena maailmankaikkeuden hienoviritykseen Miten multiversumiteorian kilpailija älykäs suunnittelu menestyy selityksenä suunnitteluvaikutelmalle?   Älykäs suunnittelu ja sen rationaalisuus (mahdollinen rationaalisuus ei vielä tarkoita, että älykäs...

0

Älykäs suunnittelu, informaatioargumentti ja kreationismi

Älykäs suunnittelu, informaatioargumentti ja kreationismi. Kreationismin suunnittelu- ja informaatioargumenttien heikkouksia Biologinen informaatio. Älykäs suunnittelu ja tieteenfilosofia   Miksi älykästä suunnittelua (intelligent design) pidetään pseudotieteenä eikä tieteellisenä teoriana?   Arkikokemuksen harhaanjohtavuus ja sen seuraukset elämän ja...

0

Luonnonvalinta, evoluutio, sattuma, älykäs suunnittelu

Luonnonvalinta, evoluutio, sattuma, älykäs suunnittelu. Luonnonvalinta toimivana vaihtoehtona suunnittelulle ja sattumalle Palautumaton monimutkaisuus, älykäs suunnittelu ja luonnonvalinta   Sattuma ei ole evoluution perusta. Miten luonnonvalinta selittää epätodennäköiset biologiset ilmiöt?   Näissä älykästä suunnittelua kriittisesti...

1

Palautumaton monimutkaisuus. Evoluutio ja älykäs suunnittelu

Palautumaton monimutkaisuus luonnossa – evoluutioteorian tuhoko? Evoluutio ja älykäs suunnittelu Bakteerimoottori, älykäs suunnittelu ja evoluutio   Onko bakteerimoottori falsifioinut (osoittanut virheelliseksi) darwinistisen evoluutioteorian?   Monet biologian tutkijat katsovat ”älykkään suunnittelun” (Intelligent Design) -liikkeen väitteiden...

0

Älykäs suunnittelu vs. multiversumi ja antrooppinen periaate

Älykäs suunnittelu vs. multiversumi ja antrooppinen periaate. Maailmankaikkeuden hienoviritys Multiversumioletus vaihtoehtona älykkäälle suunnittelulle. Sattuma ja sen merkitys.   Miiten mutkikas maailma nousee yksinkertaisista laeista ilman suunnittelijaa?   Antrooppinen periaate sen kosmologisena versiona on mahdollisuus haastaa...

0

Antrooppinen periaate ja elämän alkuperä

Antrooppinen periaate ja elämän alkuperä Miksi älykäs suunnittelu epäonnistuu haastamaan biologisen evoluutioteorian?   Elämän alkuperä. Rationaalinen tilastollinen vaihtoehto suunnitteluoletukselle   Teistit tavallisesti pitävät antrooppista periaatetta liittolaisenaan, tukena jumalauskolle ja suunnitteluargumentille. Periaatetta ei oltu alunperin...

0

Älykkään suunnittelun kannattajien tunnustuksia makroevoluutiosta

Älykäs suunnittelu -liikkeen kannattajien tunnustuksia makroevoluutiosta ja ihmisen polveutumisesta Älykäs suunnittelu -liikkeen huippunimet tarkistaneet entisiä jyrkempiä puheitaan evoluutiosta   Älykkään suunnittelun liikkeen tutkijajäsenten lausuntoja evoluutiosta ja yhteisestä esi-isästä (polveutumisesta)   Jyrkän linjan kreationistien ei...

newsletter software