Kategoria arkisto: Älykäs suunnittelu

Onko "älykäs suunnittelu" uskottava tai tarpeellinen tieteellinen hypoteesi biologiassa (evoluutioteorian korvaajana tai täydentäjänä) sekä kosmologiassa (maailmankaikkeuden hienoviritys elämälle suotuisaksi tarvitsee selityksen)?

Lok 10

Älykäs suunnittelu, evoluutio ja kaiken tarkoitus

Älykäs suunnittelu, evoluutio ja kaiken tarkoitus. Esimerkkejä elämän epä-älyllisyydestä ja satunnaisuudesta Mullistukset, kärsimys ja kuolema ennen ihmisiä ongelma syntiinlankeemusmyytille   Ohjaamaton evoluutio on erittäin hyvin sopusoinnussa Maan elämän historian kanssa, mutta älykäs suunnittelu on vaikeuksissa   Älykäs suunnitteluoletukselle eli uusimmalle versiolle amerikkalaista kreationismia rationaalista ja luonnontieteellistä kritiikkiä. Samoin kritisoin perinteistä teleologista ajattelua, jonka kaikella on …

Jatka lukemista »

Lok 10

Älykkään suunnittelun teoria vs. älykäs suunnittelu

Älykkään suunnittelun teoria vs. älykäs suunnittelu Teoria vai älykäs suunnittelu. Älykkääseen suunnitteluun liittyvistä käsitteistä   Onko perusteita puhua älykkään suunnittelun teoriasta? Puheenvuorossa analysoidaan älykäs suunnittelu-liikkeeseen liittyvää termistöä   Älykkään suunnittelun liikkeen käyttämä termistö on suomenkielessä vielä erittäin vakiintumatonta. Tämä tosiasia tuli vastaan mm. aihetta käsittelevän Wikipedian artikkelia kehitettäessä. Oli siis aika tehdä aiheen termistöä käsittelevä …

Jatka lukemista »

Lok 10

Älykäs suunnittelu. Maailmankaikkeuden hienoviritys ja suunnittelun vaikutelma

Älykäs suunnittelu. Maailmankaikkeuden hienoviritys ja suunnittelun vaikutelma. Älykäs suunnittelija/Jumala rationaalisena vastauksena maailmankaikkeuden hienoviritykseen Miten multiversumiteorian kilpailija älykäs suunnittelu menestyy selityksenä suunnitteluvaikutelmalle?   Älykäs suunnittelu ja sen rationaalisuus (mahdollinen rationaalisuus ei vielä tarkoita, että älykäs älykäs suunnittelija-hypoteesi on tosi)   Vaikka darwiaaninen luonnonvalinta ja muut luonnolliset evoluutionmekanismit ovat vieneet voiman – kreationistien jatkuvasta päinvastaisesta propagandasta huolimatta …

Jatka lukemista »

Lok 10

Älykäs suunnittelu, informaatioargumentti ja kreationismi

Älykäs suunnittelu, informaatioargumentti ja kreationismi. Kreationismin suunnittelu- ja informaatioargumenttien heikkouksia Biologinen informaatio. Älykäs suunnittelu ja tieteenfilosofia   Miksi älykästä suunnittelua (intelligent design) pidetään pseudotieteenä eikä tieteellisenä teoriana?   Arkikokemuksen harhaanjohtavuus ja sen seuraukset elämän ja maailman alkua etsittäessä ovat salakavalia, mutta vakavia ja ne on syytä tiedostaa. Arkipäivän kokemukset, arkeen perustuva ajattelu ja analogioiden ottaminen jokapäiväisen …

Jatka lukemista »

Lok 10

Luonnonvalinta, evoluutio, sattuma, älykäs suunnittelu

Luonnonvalinta, evoluutio, sattuma, älykäs suunnittelu. Luonnonvalinta toimivana vaihtoehtona suunnittelulle ja sattumalle Palautumaton monimutkaisuus, älykäs suunnittelu ja luonnonvalinta   Sattuma ei ole evoluution perusta. Miten luonnonvalinta selittää epätodennäköiset biologiset ilmiöt?   Näissä älykästä suunnittelua kriittisesti tarkastelevissa artikkeleissani kiedotaan yhteen joukko biologiaan (evoluutio, elämän alkuperä) ja fysiikkaan (etenkin kosmologiaan) liittyviä ajankohtaisia kiistakysymyksiä – maailmankaikkeuden hienoviritys bioystävälliseksi – …

Jatka lukemista »

Lok 10

Palautumaton monimutkaisuus. Evoluutio ja älykäs suunnittelu

Palautumaton monimutkaisuus luonnossa – evoluutioteorian tuhoko? Evoluutio ja älykäs suunnittelu Bakteerimoottori, älykäs suunnittelu ja evoluutio   Onko bakteerimoottori falsifioinut (osoittanut virheelliseksi) darwinistisen evoluutioteorian?   Monet biologian tutkijat katsovat ”älykkään suunnittelun” (Intelligent Design) -liikkeen väitteiden ja argumenttien nousevan tietämättömyydestä tai tahallisesta evoluutioteorian väärinymmärtämisestä, eikä olekaan vaikeaa löytää todisteita molempien vaihtoehtojen tueksi älykkään suunnittelujen kannattajien julistuksesta. Tässä …

Jatka lukemista »

Lok 10

Älykäs suunnittelu vs. multiversumi ja antrooppinen periaate

Älykäs suunnittelu vs. multiversumi ja antrooppinen periaate. Maailmankaikkeuden hienoviritys Multiversumioletus vaihtoehtona älykkäälle suunnittelulle. Sattuma ja sen merkitys.   Miiten mutkikas maailma nousee yksinkertaisista laeista ilman suunnittelijaa?   Antrooppinen periaate sen kosmologisena versiona on mahdollisuus haastaa älykäs suunnittelu kosmologiassa. Vaikka darwiaaninen luonnonvalinta ja muut evoluutionmekanismit ovat vieneet voiman – kreationistien jatkuvasta päinvastaisesta propagandasta huolimatta – suunnitteluoletukselta biologisten …

Jatka lukemista »

Lok 10

Antrooppinen periaate ja elämän alkuperä

Antrooppinen periaate ja elämän alkuperä Miksi älykäs suunnittelu epäonnistuu haastamaan biologisen evoluutioteorian?   Elämän alkuperä. Rationaalinen tilastollinen vaihtoehto suunnitteluoletukselle   Teistit tavallisesti pitävät antrooppista periaatetta liittolaisenaan, tukena jumalauskolle ja suunnitteluargumentille. Periaatetta ei oltu alunperin tarkoitettu viittaamaan nimenomaan ihmiselämään ja oikeampi nimi periaatteelle olisi ”tiedettävyyden periaate” sen esittäjän Brandon Carterin mukaan (periaate sinänsä on paljon vanhempi, …

Jatka lukemista »

Lok 08

Älykkään suunnittelun kannattajien tunnustuksia makroevoluutiosta

Älykäs suunnittelu -liikkeen kannattajien tunnustuksia makroevoluutiosta ja ihmisen polveutumisesta Älykäs suunnittelu -liikkeen huippunimet tarkistaneet entisiä jyrkempiä puheitaan evoluutiosta   Älykkään suunnittelun liikkeen tutkijajäsenten lausuntoja evoluutiosta ja yhteisestä esi-isästä (polveutumisesta)   Jyrkän linjan kreationistien ei oikeastaan kannattaisi liikaa nojautua Michael Beheen ja Michael Dentoniin, sillä heillä on selvästi myönteistä sanottavaa ”makroevoluutiosta” (koko käsite on aika turha …

Jatka lukemista »

newsletter software